Sledujte nás i na sociálních sítích

 

 

Články

arr3Zimní výzdoba světových městVídeň, Rakousko Jeden z vánočních skvostů máme i přímo za hranicemi. Vídeň se pravidelně objevuje... arr3Vánoční trhy v PrazeMagické vánoční trhy v Praze. https://pelipecky.sk/vianocne-trhy-v-prahe/       ...

» GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Účinná od 25.5.2018

Společnost INFINITY GROUP SERVICES s.r.o., IČ: 54621542, se sídlem Halašova 36, 831 03 Bratislava zapsané v obchodním registru okresní soud Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 161054/B zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízení PARLAMENTU a RADY (EU) 2016/679, o ochraně osob s ohledem na zpracování pro osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, všeobecné NAŘÍZENÍ o ochraně osobních údajů (Dále len Jako "GDPR").Důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván timto společnosti v smysly čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně jednotlivců vzhledem ke zpracování pro osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Dále jen "NAŘÍZENÍ").Cíl zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součásti naší činnosti. Bez Poskytnutím osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim klientům a ostatním dotyčným osobám nemohli poskytnutí naše služby v požadovaném rozsahu.Zveřejňování údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje spracúvajú:

- Slovenská pošta, a. S., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (pro účely zasilatelských SLUŽEB)

- SWAROG, s.r.o., Při Kříži 36, 841 02 Bratislava (pro účely zpracováním fakturačních dát)

- Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava (správce serverů)Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepředávame ani nevyměňujeme se třetími stranami za účelem obchodování.PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY 

Máte právo požadovat informace o tom, aké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud sú tieto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tieto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemozem vymazat, pokud nám v tom bráníme zákonné předpisy o uchovávání údajové, například zákon o účetnictví Nebo jiné opodstatnění důvodů, jako jsou nevyrovnané dluhy.Dotknutá osoba má právo:

- kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR)

- požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR)


- právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR)

- právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

- namítat proti zpracování (čl. 21 GDPR)

- právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR)

- jakož i právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

Jakékoliv otázky spojené s ochranou vašich osobních údajů můžete zaslat na email: info@profivanocniosvetleni.cz 

Nzc3OWJ